bismillah

Allah Subhanahu Wata’ala akan mengabulkan do’a bagi hambanya yang dikehendaki, dengan syarat hambanya seorang yang beriman dan patuh terhadap perintahnya,

Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 186,

Al Baqarah 186

Al Baqarah 186

Artinya

‘Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.’ (QS.2:186)

dan firman Allah dalam surat Ghafir ayat 60, (surat Ghafir dikenal juga dengan nama surat Al Mukmin)

Ak Mukmin 60

Ghafir 60

Artinya:

‘Dan Tuhanmu berfirman: “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina”.’ (QS.40:60)

Imam Hafizh Ibnu Hajar menuturkan bahwa Syaikh Taqiyuddin Subki berkata : Yang dimaksud doa dalam ayat di atas adalah doa yang bersifat permohonan, dan ayat berikutnya ‘an ‘ibaadatiy menunjukkan bahwa berdoa lebih khusus daripada beribadah, artinya barangsiapa sombong tidak mau beribadah, maka pasti sombong tidak mau berdoa.

Dari Nu’man bin Basyir bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

“Artinya : Doa adalah ibadah”, kemudian beliau membaca ayat : “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu”. [Ghafir : 60].

Imam Hafizh Ibnu Hajar menuturkan bahwa Imam At-Thaibi berkata : Sebaiknya hadits Nu’man di atas difahami secara arti bahasa, artinya berdoa adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan membutuhkan Allah, karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengakhiri ayat tersebut dengan firman-Nya : “Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahKu”. Dalam ayat ini orang yang tidak mau tunduk dan berserah diri kepada Allah disebut orang-orang yang sombong, sehingga berdoa mempunyai keutamaan di dalam ibadah, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau berdoa adalah hina dina. [Fathul Bari 11/98].

Berdoa umumnya mencakup semua kebaikan di dunia dan memalingkan semua keburukannya. Kebaikan di dunia itu mencakup semua yang didambakan dalam kehidupan dunia, seperti kesehatan, rumah yang luas, istri yang cantik, rezeki yang berlimpah, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, kendaraan yang nyaman, sebutan atau jabatan yang tinggi, dan masih banyak lagi yang kesemuanya tercakup dalam pengertian kebaikan di dunia.

Adapun mengenai kebaikan di akhirat, yang paling utama adalah dimasukan kedalam Jannah Allah dan hal-hal yang berkaitan dengan segala kenikmatan Jannah, seperti rasa aman dan jauh dari rasa takut yang amat sangat besar di padang mahsyar, dimudahkan dalam proses hisab, dan harapan lainnya yang dapaknya baru akan dirasakan setelah ruh berpisah dengan raga.

Bila do’a adalah ibadah, maka tata cara berdoa sudah diatur Allah yang disampaikan Rasulillah Salallahu ‘alaihi wasalam.

Allah berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 200-203

2_200 2_201 2_202

Artinya:

“Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah (dengan menyebut) Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia”, dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.”

Wallahu A’lam Bishawab